Hazmuka.com 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
ZÓNY PŘI POSUZOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
Během zpracování průkazu energetické náročnosti budov je nutné objekt rozdělit do jednotlivých zón v případě, že se jednotlivé prostory od sebe odlišují provozem či technickou vybaveností. Výpočet s jednozónovou budovou lze provést, když z hlediska vytápění/chlazení:

◎ Požadované teploty pro vytápění se neliší o více než 4K
◎ Všechny prostory jsou strojně chlazené (přičemž požadovaná teplota pro chlazení se neliší o více než 4K) nebo všechny prostory nejsou strojně chlazené
◎ Prostory jsou obsluhovány jedním systémem vytápění/chlazení
◎ Pokud je realizováno nucené větrání, je minimálně 80% podlahové plochy obsluhováno jedním systémem větrání
◎ Intenzita větríní v m3/m2*s-1 se neliší více než 4x v rámci 80% podlahové plochy

Jsou-li v částech budovy rozdílné provozy, výrazněodlišné parametry vnitřního prostředí nebo je-li v částech budovy rozdílně upravováno vnitřní prostředí, musí se objekt rozdělit na zóny.Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Meteorologickou stanici
Herní magazín Realgamer.cz
Adventurní videohru ANI+
Sdílím:
Odkazy na kvalitní obsah