Hazmuka.com

KLIMATICKÁ MAPA REFERENČNÍCH NORMOVÝCH OBLASTÍ

LEGENDA OZNAČENÍ MÍST
- Referenční klimatická oblast pro stanovení TEPELNÝCH ZTRÁT pro vytápění
[ČSN EN 12831: Energetická níročnost budov - výpočet tepelného výkonu]

- Referenční klimatická oblast pro návrh OHŘÍVAČE / CHLADIČE VZT, KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
[ČSN 12 7010 - Z1: Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení]Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty