Hazmuka.com 

MOJE METEOROLOGICKÁ STANICE
Podomácku vytvořená meteorologická stanice běžící na Arduinu...Tento můj malý projekt je stále ve WIP
Interiér
Exteriér

Ti - Teplota v interiéru [°C]
Hi - Relativní vlhkost v interiéru [°C]
Te - Teplota v exteriéru [°C]
He - Relativní vlhkost v exteriéru [°C]
Pe - Absolutní tlak [hPa]

Průběh teplot vzduchu

Průběh relativních vlhkostí RH

Průběh tlaku


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům