Hazmuka.com 

VÝPOČTY A POZNÁMKY
Poznámka:
Rozklikávací menu, pod kterém naleznete odkazy na jednotlivé pomůcky. Každá sekce je rozdělená na Výpočty a Poznámky.
Výpočty = Online matematické vzorce, s vypněním hodnot a dopočtem hodnot parametrů (veličin)
Poznámky = Pouze informativní text k dané problematice


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům