Hazmuka.com 

AUTOCAD VE VZDUCHOTECHNICE

- DŮLEŽITÉ PŘÍKAZY PRO AUTOCAD

ZÁKLADNÍ KLÁVESOVÉ ZKRATKY
Klávesa Popis Příkaz Autocad Příkaz
4M
MV Posun entit MATCHPROP
Q Kopie vlastností, kopie formátu entity *KOPIEVLAST MATCHPROP
RO Otočení prvku *OTOČ ROTATE
TR Ořezání prvku *OŘEŽ TRIM
P Prodloužení prvky *PRODLUŽ
K Kružnice *KRUŽNICE CIRCLE
KK Křivka *KŘIVKA POLYLINE
DL Úsečka *ÚSEČKA LINE
DLL Přímka *PŘÍMKA INFLINE
XPR Připoj XRef *XPŘIPOJ
XREF Externí reference *-XREF XREF
CO Kopírovat *KOPIE COPY
MM Trcadlení *ZRCADLI MIRROR
KPM Kóta přímá DIMLINEAR
KRE Kóta řetězová DIMCONTINUE
KSO Kóta šikmá DIMALIGNED
Pokročilé zkratky
PURGE Vyčistí výkres
LTSCALE Nastavuje globální měřítko pro typ čáry.
PSLTSCALE Řídí měřítko typu čáry u objektů zobrazených ve výřezech výkresového prostoru.( pro stejné nsatavení vykreslování jako v modelu je vhodné nastavit hodnotu na "0")
CELTSCALE Nastavuje měřítko typu čáry pro nové objekty vzhledem k nastavení příkazu LTSCALE. Čára nakreslená s CELTSCALE=2 ve výkresu, kde je nastaveno LTSCALE na 0,5, bude stejně tlustá jako čára nakreslená s CELTSCALE=1 ve výkresu s LTSCALE=1.
UCSFOLLOW Vygeneruje půdorysný pohled vždy, když změníte USS na jiný. Když se mi po příkazu mění pohled, musím nastavit na hodnotu 0
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
Nastavení jednotek - pokud se vkládají bloky s jednotkami s nestejným měřítkem, je nutné nastavit na výkresech všechny příkazy na hodnotu 0
INSUNITS = 0 (výchozí jednotky)
INSUNITSDEFSOURCE = 0 (zdrojové jednotky)
INSUNITSDEFTARGET = 0 (cílové jednotky)

- KE STAŽENÍ

Zápis Popis
Stahuj Přednastavené klávesové zkratky dle tabulky výše: AUTOCAD
Stahuj Přednastavené klávesové zkratky dle tabulky výše: 4M


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty