Hazmuka.com 

AUTOCAD VE VZDUCHOTECHNICE

- DŮLEŽITÉ PŘÍKAZY PRO AUTOCAD

Zápis Popis
Základní zkratky
Q *KOPIEVLAST (Štěteček pro kopírování vlastností)
RT *OTOČ (Otočit)
TR *OŘEŽ (anglicky Trim)
P *PRODLUŽ (Prodloužit)
K *KRUŽNICE
KK *KŘIVKA Lomená čára - Křivka
L *ÚSEČKA (anglicky line))
LL *PŘÍMKA
XPR *XPŘIPOJ (Přidá Xref)
XREF *-XREF (Otevře nabídku s Xrefy)
C *KOPIE (copy)
MM *ZRCADLI (anglicky mirror)
Pokročilé zkratky
PURGE Vyčistí výkres
LTSCALE Nastavuje globální měřítko pro typ čáry.
PSLTSCALE Řídí měřítko typu čáry u objektů zobrazených ve výřezech výkresového prostoru.( pro stejné nsatavení vykreslování jako v modelu je vhodné nastavit hodnotu na "0")
CELTSCALE Nastavuje měřítko typu čáry pro nové objekty vzhledem k nastavení příkazu LTSCALE. Čára nakreslená s CELTSCALE=2 ve výkresu, kde je nastaveno LTSCALE na 0,5, bude stejně tlustá jako čára nakreslená s CELTSCALE=1 ve výkresu s LTSCALE=1.
UCSFOLLOW Vygeneruje půdorysný pohled vždy, když změníte USS na jiný. Když se mi po příkazu mění pohled, musím nastavit na hodnotu 0
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
nastavení jednotek - pokud se vkládají bloky s jednotkami s nestejným měřítkem, je nutné nastavit na výkresech všechny příkazy na hodnotu 0
INSUNITS = 0 (výchozí jednotky)
INSUNITSDEFSOURCE = 0 (zdrojové jednotky)
INSUNITSDEFTARGET = 0 (cílové jednotky)

- KE STAŽENÍ

Zápis Popis
Stahuj Přednastavené klávesové zkratky dle tabulky nahoře


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům