Hazmuka.com 

AUTOCAD VE VZDUCHOTECHNICE

- DŮLEŽITÉ PŘÍKAZY PRO AUTOCAD

Zápis Popis
Základní zkratky
Q Štěteček
RT Otočit (Rotate)
TR Ořež (Trim)
P Prodluž
K Kružnice
KK Lomená čára - Křivka
L Úsečka
LL Přímka
XPR Přidá Xref
XREF Otevře nabídku s Xrefy
C Kopie (copy)
MM Zrcadli (mirror)
Pokročilé zkratky
PURGE Vyčistí výkres
LTSCALE Nastavuje globální měřítko pro typ čáry.
PSLTSCALE Řídí měřítko typu čáry u objektů zobrazených ve výřezech výkresového prostoru.( pro stejné nsatavení vykreslování jako v modelu je vhodné nastavit hodnotu na "0")
CELTSCALE Nastavuje měřítko typu čáry pro nové objekty vzhledem k nastavení příkazu LTSCALE. Čára nakreslená s CELTSCALE=2 ve výkresu, kde je nastaveno LTSCALE na 0,5, bude stejně tlustá jako čára nakreslená s CELTSCALE=1 ve výkresu s LTSCALE=1.
UCSFOLLOW Vygeneruje půdorysný pohled vždy, když změníte USS na jiný. Když se mi po příkazu mění pohled, musím nastavit na hodnotu 0
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
nastavení jednotek - pokud se vkládají bloky s jednotkami s nestejným měřítkem, je nutné nastavit na výkresech všechny příkazy na hodnotu 0
INSUNITS = 0 (výchozí jednotky)
INSUNITSDEFSOURCE = 0 (zdrojové jednotky)
INSUNITSDEFTARGET = 0 (cílové jednotky)

- KE STAŽENÍ

Zápis Popis
Stahuj Šablony pro VZT
Stahuj Zkratky autocadu
Stahuj Nastavení tisku .ctb


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům