Hazmuka.com 
BIVALENCE ZDROJŮ PRO PENB

[ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data (Tabulka A.1 )] Podíl roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody pro příslušný zdroj tepla
V případě použití více zdrojů tepla je nutné stanovit podíl roční dodané energie na vytápění připadající na příslušný zdroj tepla parametrem fH,gen. Parametr se určuje jako podíl pokrytí roční potřeby tepla příslušným zdrojem tepla. V případě že tento poměr není stanoven, lze použít orientační hodnoty uvedené v tabulce A.1.

Zdroj tepla pro vytápění fH,gen (–)
Lokální zdroj tepla na pevná, plynná nebo kapalná paliva bez odtahu spalin
(např. lihový krb)
0,00
Lokální zdroj tepla na pevná paliva s ručním přikládáním, bez teplovodního výměníku a s odtahem spalin
(např. krby, krbové vložky, kamna bez akumulace)
0,20
Lokální zdroj tepla na pevná paliva s automatickým přikládáním, bez teplovodního výměníku a odtahem spalin bez akumulace
(např. automatická peletová kamna)
0,30
Lokální zdroj tepla na pevná paliva s ručním přikládáním, bez teplovodního výměníku odtahem spalin a akumulační hmotou
(např. kachlová kamna)
0,35
Lokální zdroj tepla na pevná paliva s automatickým přikládáním, bez teplovodního výměníku a odtahem spalin s akumulací
(např. automatická peletová akumulační kamna)
0,40
Lokální zdroj tepla na pevná paliva s ručním přikládáním, odtahem spalin a výměníkem napojeným na teplovodní otopnou soustavu v budově
(např. krbová kamna s teplovodním výměníkem)
0,35
Lokální zdroj tepla na pevná paliva s automatickým přikládáním, odtahem spalin a výměníkem napojeným na teplovodní otopnou soustavu v budově
(např. peletová kamna s teplovodním výměníkem)
0,50
Lokální zdroj tepla na pevná paliva s odtahem spalin, ručním přikládáním a akumulací tepla, tvoří-li vnitřní objem místnosti, v níž je zdroj instalován alespoň 70 % celkového vnitřního objemu zóny, kterou zdroj zásobuje
(např. akumulační kamna, kachlová kamna)
0,50
Lokální zdroj tepla na pevná paliva s automatickým přikládáním, tvoří-li vnitřní objem místnosti, v níž je zdroj instalován alespoň 70 % celkového vnitřního objemu zóny, kterou zdroj zásobuje
(např. peletová akumulační kamna)
0,70
Tepelné čerpadlo vzduch / voda v bivalentním provozu 0,94
Tepelné čerpadlo voda (země) / voda 0,96
Ostatní zdroje tepla (např. kotel na dřevo instalovaný a provozovaný jako centrální zdroj napojený na otopnou soustavu) v závislosti na době provozu a výkonu jednotlivých zdrojů teplaJsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty