Hazmuka.com 

Pomocné texty pro vkládání do PENB

● Doporučené opatření pro snížení energetické náročnosti
Dle vyhlášky 264/2020 je vyžadováno po energetickém specialistovi zpracování doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Dle vyhlášky zde nemusí být dosaženo ekonomické proveditelnosti v době zpracování průkazu.

    Zlepšení o jednu třídu
Konkrétním cílem návrhu je zlepšení o minimálně jednu klasifikační třídu u ukazatele primární energie z neobnovitelných zdrojů energie u stávající budovy (stávajících budova splňující alespoň klasifikační třídu úsporná = C).

    Dosažení A
Konkrétním cílem návrhu je dosažení klasifikační třídy mimořádně úsporná (A) u ukazatele primární energie z neobnovitelných zdrojů energie.

    Dosažení C
Konkrétním cílem návrhu je dosažení klasifikační třídy úsporná (C) u ukazatele primární energie z neobnovitelných zdrojů energie u stávajících budov hodnocených pod úrovni úsporná = C.

● Proveditelnost alternativních systémů dodávek energie

    Kombinovaná výroba elektřiny a tepla:
Roddiné domy: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla není pro tento typ provozu vhodný (rodinný dům) - je zapotřebí současný odběr tepla a elektrické energie.

   Soustava zásobování tepelnou energií:
V oblasti není možnost se napojit na centrální zásobování teplem (CZT).


● Rozměry obrázku vkládaného do PENB
Do softwaru ENERGIE (Svoboda) je vnodné umisťovat obrázek s rozměry 825 x 510px s ohedem na poměr stran.


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům