Hazmuka.com 
ÚČINNOSTI ZDROJŮ PRO PENB

TEPELNÁ ČERPADLA


JMENOVITÝ TOPNÉ FAKTORY TEPELNÝCH ČERPADEL
U tepelných čerpadel se jmenovitý tepelný výkon COP udává při standardních (normových) provozních podmínkách - dle ČSN EN 14511. Pro jednotlivé druhy tepelných čerpadel je to hodnota COP při následujících podmínkách.
Tepelné čerpadla
Vzduch-voda A2/W35 Teplota vzduchu (na výparníku) 2°C, teplota otopné vody (z kondenzátoru) 35°C
Země-voda B0/W35 Teplota solanky (na výparníku) 0°C, teplota otopné vody (z kondenzátoru) 35°C
Voda-voda W10/W35 Teplota vody (na výparníku) 10°C, teplota otopné vody (z kondenzátoru) 35°CPROVOZNÍ TOPNÉ FAKTORY TEPELNÝCH ČERPADEL PRO VKLÁDÁNÍ DO PENB

ZJEDNODUČENĚ ÚVODEM: za proměnnou COPn doplníme účinnost TČ za podmínek A2/W35 (2°C teplota venkovního vzduchu/35°C teplota teplé vody) a poté dopočítáme pomocí součinitelů ročního provozu pro vytápění a ohřev TV. Řešilo to například NA TOMTO ODKAZU ZDE

Dle ČSN 73 0331-1 A.1.1.5 Tepená čerpadla:
V případě tepelných čerpadel se sezónní účinnost zdroje tepla ve výpočtu energetické náročnosti budov nahrazuje ročním provozním topným faktorem COPH,gen pro vytápění a COPW,gen pro soustavy přípravy teplé vody, které se stanoví podle vztahu

COPH,gen = fH,COP * COPn

nebo

COPW,gen = fW,COP * COPn

kde je

COPn - jmenovitý (nominální) topný faktor tepelného čerpadla při jmenovitých podmínkách stanovený podle ČSN EN 14511-2; typické hodnoty uvádí tabulka A.11,

fH,COP - součinitel ročního provozu tepelného čerpadla pro vytápění (–), který se stanoví podle tabulky A.12 pro vytápění,

fW,COP - součinitel ročního provozu tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody (–), který se stanoví podle tabulky A.13 pro soustavy přípravy teplé vody.

Tabulka A.11 - Typické jmenovité hodnoty COPn pro tepelná čerpadla
Druh tepelného čerpadla Podmínk
Zdroj energie / Odvod energie (°C/°C)
COPn (-)
Zemina/voda (solanka/voda) 0 / 35 4,3
Spodní voda/voda (voda/voda) 10 / 35 5,1
Venkvní vzduch/voda 2 / 35 3,1

Hodnoty fH,COP a fW,COP jsou vztaženy k podmínkám uvedeným v tabulce A.11. Pokud nejsou známy hodnoty COPH při uvedených podmínkách, nelze hodnoty z tabulek A.12 a A.13 použít. Při podrobné znalosti včech souvislostí systémového řešení soustavy s tepelným čerpadlem, lze parametr COPH,gen nebo COPW,gen stanovit výpočtem podle ČSN EN 15316-4-2.

Tabulka A.12 - Součinitel ročního provozu tepelného čerpadla fH,COP pro vytápění
Návrhová výstupní
teplota otopné vody (°C)
Vzduch-voda (A2/W35) Vzduch-voda (A7/W35) Země-voda Voda-voda
fH,COP (-)
35 1,02 0,94 1,07 1,00
45 0,93 0,86 0,94 0,89
55 0,83 0,77 0,81 0,76

Tabulka A.13 - Součinitel ročního provozu tepelného čerpadla fW,COP pro přípravu teplé vody
Požadovaná teplota teplé
vody [°C]
Vzduch-voda
(A2/W35)
Vzduch-voda
(A7/W35)
Země-voda Voda-voda
fW,COP (-)
40 0,94 0,86 0,86 0,80
50 0,77 0,71 0,66 0,61
60 0,60 0,55 0,45 0,42Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům