Hazmuka.com 

ROZMĚROVÉ ŘADY VZT POTRUBÍ A DOPORUČENÉ RYCHLOSTI
Rozměry (mm): 100,125,160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 , 450 , 500, 460, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250
 
Tlaková ztráta (Online kalkulátor)
  100 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900
0,055                           802 1060 1419 1908 2708 3619 5153
                          1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,25
0,067                           916 1202 1596 2132 2993 4072 5726
                    1,2 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,25 2,5
0,100               165 212 310 421 570 769 1002 1308 1773 2357 3349 4524 6298
              1,15 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,75 1,85 2,0 2,1 2,35 2,5 2,75
0,140         80 110 147; 200 265; 355 505 677 905 1288 1767 2438 3254 4418 6333 8588
        1,10 1,20 1,30 1,4 1,50 1,60 1,80 1,90 2,00 2,25 2,50 2,75 2,90 3,10 3,50 3,75
0,210   34 49 67 101 137 181 258 336 443 631 891 1244 1718 2297 3103 4208 5701 7691 10306
  1,00 1,10 1,20 1,40 1,50 1,60 1,80 1,90 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,5
0,310 34 48 66 89 130 174 226 322 424 554 772 1069 1583 2004 2651 3547 5050 7127 9953 13741
1,20 1,40 1,50 1,60 1,80 1,90 2,00 2,25 2,40 2,50 2,75 3,00 3,50 3,50 3,75 4,00 4,50 4,00 5,50 6,00

Použití zařízení Hluková hladina dB Rychlost Se zřetelem na tlakové ztráty
Doporučená Maximální U ventilátoru Konce větví
Přívod Odvod Přívod Odvod
Byty 20-35 3 5 5 4 3 3
Hotelové pokoje, lůžkové pokoje nemocnice 25-40 4 5 7,5 6,5 6 5
Malé kanceláře, ředitelské místnosti, knihovny, čítárny 35-45 5 6 10 7,5 8 6
Divadla, posluchárny 30-50 4 6 6,5 5,5 5 4
Velké kanceláře, prvotřídní restaurace,prvotřídní obchody,banky 45-55 6 7,5 10 7,5 8 6
Běžné obchody,kavárny 40-60 5 9 10 7,5 8 6
Průmyslové provozovny >70 10 12,5 15 9 10 7,5

Druh zařízení Větrání nebo nízkotlaká klimatizace Vysokotlaká klimatizace
Druh budovy Obytná VeřejnáPrůmyslová 
Doporučená rychlost [m/s] Střední Max. Střední Max.Střední Max.Střední Max.
Druh úseku
Potrubí Za ventilátorem (za tlumičem hluku) 5 8,5 7,5 11 10 14 12 25
Hlavní stoupačky 3,5 - 4,5 6 5 - 6,5 8 6 - 9 11 8-12 20 - 25+)
Odbočky rozvodu v podlaží 3 5 3-4,5 6,5 4-5 9 8-10 12-18 ++)
Přípojky koncových jednotek +++)             2,5 - 3,5 4-6
Odvod vzduchu 3,5 4,5 4 5,5 5 9 8 17 xxx)
Elementy Venkovní žaluzie pro nasávání 2,5 4 2,54,5 3-3,5 5 3 5
Filtry x) xx) 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2 2
Ohřívače xx) 2,2 2,5 2,5 3 3 4,5 3 4,5
Pračky x) xx) 2,5-3 3,5-4 2,5-3 3,5-42,5-3,5 4 2,5-3 3,5-4
Chladiče xx) 2,2 - 2,5 - - - 2,5 2,5


x) Neudává-li rychlost výrobce zařízení
xx) Rychlosti jsou v obrysovém průřezu
xxx) Odvod vzduchu je obvyklenízkotlaký, pak jsou rychlosti podstatně nižší

+) platí pro provoz 12 h/den, při celodenním provozu 10-17 m/s
++) Na konci větví max. 10 m/s
+++) Průměr shodný s připojovacím rozměrem jednotky, rychlost podle průtoku 

Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty