Hazmuka.com 

DOPOČET Z KALORIMETRICKÉ ROVNICE

VÝPOČET POTRUBÍ
Q,dT,v,S
V,v,S
Q,dT,V

 
Výkon Q= kW
Rozdíl teplot dT= °C
Rychlost v= m.s-1
Geometrie potrubí
Hranaté potrubí
Kruhové potrubí
Hrana A= mm
Hrana B= mm


Poznámka:
Místo desetinné čárky je nutné používat tečku " . " !!!!
Rozměrové řady VZT potrubí (mm): 100,125,160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 , 450 , 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům