Hazmuka.com 

DOPOČET Z KALORIMETRICKÉ ROVNICE

ZPŮSOB VÝPOČTU
Q, dT, v, S
V, v, S
Q, dT, V

 
Výkon Q= kW
Rozdíl teplot dT= °C
Rychlost v= m.s-1
Geometrie potrubí
Hranaté potrubí
Kruhové potrubí
Hrana A= mm
Hrana B= mm


Poznámka:
Kalorimetrická rovnice Q = m . c . dT
Q - Tepelný výkon (Alternativně i chladicí, v případě chlazení bez kondenzace)
dT - Rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou vzduchu dT = (|tvýstupní - tvstupní| )
V - Objemový průtok vzduchu potrubím
v - Rychlost vzduchu (při výpočtu objemového průtoku V z rychlosti a rozmrů potrubí)
A - Hrana A= první rozměr vzduchotechnického potrubí
B - Hrana B= druhý rozměr vzduchotechnického potrubí
Ø - Průměr vzduchotechnického potrubí


Na výběr jsou 3 možnosti výpočtů:
Q, dT, v, S - Převážné pro výpočet výkonu Q ze známé rychlosti vzduchu potrubí, rozměrech potrubí, a rozdílnou teplotou před/za ohřívačem(chladičem)
V, v, S - Přefevším pro výpočet průřezové rychlosti v potrubí v, alternativně výpočet objemového průtoku V
Q, dT, V - Převážné pro výpočet výkonu Q ze známého objemového průtoku a rozdílnou teplotou před/za ohřívačem (chladičem)


Místo desetinné čárky je nutné používat tečku " . " !!!!
Rozměrové řady VZT potrubí (mm): 100,125,160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 , 450 , 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250
Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům