Hazmuka.com 

ODPAR VODY Z VODNÍ HLADINY DLE VDI 2089 - novější vydání
Teplota vzduchu Ti bazénového prostoru [°C]
Relativní vlhkost RH vzduchu bazénového prostoru [%]
 
Teplota vody Tw v bazénu [°C]
Plocha Shl hladiny bazénu [m2]
Procentuální vyjádření vodní plochy s hloubkou vyšší než 1,35 m [%]
procentuální vyjádření vodní plochy s hloubkou nižší než 1,35 m [%] dopočítá se automaticky
Charakter provozu .10-3[g.s-1.m2.mbar-1]
 
Množství přenesené vody vlivem odparu [g.h-1] = [g.s-1] = [kg.h-1]
 
 
 
Mezivýpočty:
Parciální tlak nasycené vodní páry při teplotě vzduchu [Pa]
Parciální tlak vodní páry při teplotě vzduchu a při danné RH [Pa]
Parciální tlak nasycené vodní páry při teplotě vody [Pa]


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty